Hirurgija

Na našoj klinici obavljaju se hirurške intervencije iz svih hirurških disciplina. Hirurška sala je opremljena aparatom za inhalacionu anesteziju, savremenim sistemom monitoringa hirurškog pacijenta, uređajem za elektrohirurgiju i drugim neophodnim uređajima koji obezbeđuju visok kvalitet rada uz striktno poštovanje principa asepse i antisepse.