Veterinarska klinika je osnovana kao organizaciona jedinica Poljoprivrednog fakulteta i Departmana za veterinarsku medicinu sa ciljem da se unapredi kvalitet nastave na studijskom programu veterinarske medicine ali i da se kroz pružanje vrhunskih usluga unapredi zdravstvena zaštita životinja. Naš tim je tu da vašim četvoronožnim, dvonožnim i beznožnim, ljubimcima pruži zdravstvenu zaštitu dostojnu vaše ljubavi prema njima i da Vam pomogne da budete odgovorni vlasnik. Veterinarska klinika pruža usluge zdravstvene zaštite iz svih domena veterinarske medicine. Pored čekaonice tu su još dve ambulante, prostor za stacionarno lečenje, prostor za izolaciju pacijenata, Rentgen kabinet, hirurška sala i druge prateće prostorije. Klinika je opremlјena modernim uređajima od kojih izdvajamo aparate za inhalacionu anesteziju, aparate za monitoring pacijenta, ekg, uređaj za stomatološke procedure, elektrohiruršku jedinicu, ultrazvuk, rengen aparat i dr. Pored toga omogućen je i čitav niz različitih laboratorijskih analiza koje se za naše pacijente obavlјaju u našim laboratorijama na fakultetu. Tu su pre svega kompletne analize iz hematologije i biohemije, parazitološke pretrage, patohistologija, serološke analize i dr. Naša mobilna klinika u saradnji sa našim laboratorijama, može da pruži podršku kolegama na terenu u pogledu komplikovanijih dijagnostičkih i terapijskih procedura kod velikih životinja. Dijagnostiku i terapiju oboljenja životinja obavljaju nastavni i naučni radnici zaposleni na Departmanu za veterinarsku medicnu, birani u zvanja iz relevantnih kliničkih oblasti i članovi Veterinarske komore Srbije. Studenti su tu da posmatraju i uče kako da jednog dana i oni samostalno budu kompetentni doktori veterinarske medicine. Imajte razumevanja za to što će vam se ponekad i student obratiti sa pitanjem u vezi zdravstvenog stanja vaše životinje. Ponekad su studenti sistematičniji od nas i upozore nas na nešto što u rutinskom radu možda ne bi ni primetili. Pravilo je da "više očiju, vidi bolje". Molimo Vas da razumete da visok nivo kvaliteta usluga možemo održati jedino tako što ćemo svoje usluge naplatiti u skladu sa cenovnikom.

Univerzitet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet

Departman za veterinarsku medicnu

VETERINARSA KLINIKA

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

(Ugao ulica Cara Lazara i dr Zorana Đinđića)

+381 (0) 21 / 485 - 3528

Radno vreme:

radnim danom 08-15h

klinika.vet@polj.edu.rs