FCI sertifikat za kukove i laktove

UPUTSTVO ZA VLASNIKE

  • Snimaju se kukovi i laktovi, a po zahtevu vlasnika i kičma (nalaz na spondilozu) i rameni zglob (nalaz na disekciju ramenog zgloba).
  • Snimanje se izvodi na sediranoj životinji.
  • Životinji ne treba davati hranu i vodu 8 sati pre snimanja.
  • Najranija dob za snimanje u cilju izdavanja sertifikata je 12 meseci, a za gigantske rase pasa  od 16-18 meseci.
  • Snimanje se može izvršiti i kod mlađih pasa i bez sedacije (starost 6 meseci) i naziva se "probno snimanje" , međutim u tom slučaju moguće je izdati pisani nalaz ali ne i sertifikat, tačnost ovakvog nalaza je znatno manja jer su kukovi i laktovi još uvek u fazi razvoja.
  • Nakon snimanja i procene snimaka popunjava se sertifikat koji se šalje na overu u Kinološki savez Srbije, a nakon overe i prispeća sertifikata na kliniku, vlasnik se poziva da preuzme sertifikat ili mu se po njegovom zahtevu dostavlja preporučenom poštom. Upis nalaza u rodovnik psa se vrši na klinici, overom pečatom na poleđini rodovnika.
  • Snimanje i procenu kukova i laktova vrši sertifikovano osoblje koje je prošlo FCI obuku i ima dozvolu od Kinološkog saveza Srbije.