Hirurgija

Na našoj klinici obavljaju se hirurške intervencije iz svih hirurških disciplina. Hirurška sala je opremljena aparatom za inhalacionu anesteziju, savremenim sistemom monitoringa hirurškog pacijenta, uređajem za elektrohirurgiju i drugim neophodnim uređajima koji obezbeđuju visok kvalitet rada uz striktno poštovanje principa asepse i antisepse. Korišćenjem savremenih anestezioloških protokola i anestetika novije generacije, značajno je smanjen rizik izvođenja opšte anestezije. Nakon operacije pacijenti se smeštaju u stacionar gde se po potrebi nastavlja lečenje administrira intezivna nega kako bi se oporavak ubrzao.