Kastracija pasa i mačora

Šta je kastracija?

Kastracija predstavlja hirurško uklanjanje muških polnih žlezda, testisa kod mužjaka.

Zbog čega se vrši kastracija pasa i mačora?

Razlozi za izvođenje kastracije su mnogobrojni a najvažniji su:

  • Sprečavanje agresivnog ponašanja
  • Sprečavanje obeležavanja teritorije
  • Sprečavanje lutanja
  • Sprečavanje međusobnih borbi
  • Kontrola populacije pasa
  • Zdravstveni benefiti

Na ispoljavanje agresivnosti kod pasa utiču mnogobrojni faktori. Neki od njih su gentske prirode dok se drugi odnose na nedostatak socijalizacije, kažnjavanje, anksioznost, izolovanost od ljudi i dr. Na agresivno ponašanje pasa i mačora utiču i hormoni naročito u slučaju prisustva ženke u estrusu. Zbog toga kastracija može biti značajno korisna za pevenciju agresivnog ponašanja koje je u vezi sa polnim nagonom.

Kastracija je važan faktor i u sprečavanju lutanja, teritorijalnih borbi i teritorijalnog obeležavanja. Mužijaci skloni ovakvom ponašanju nekontrolisano se pare i često prenose polne zaraze. Kod pasa je to najčešće tzv. venerični sarkom. Kod mačaka velika opasnost je od širenja virusa imunodeficijencije (FIV-a) putem ugriznih rana. FIV kod mačaka je veoma sličan virusu HIV-a kod ljudi odnosno sidi, pa se odomaćio i naziv mačija sida. Obeležavanje teritorije unutar kuće je čest obrazac ponašanja nekastriranih mačora. Oni će iskoristiti svaku priliku da na nove mirise koje ste uneli u kuću (npr. na cipelama) ostave trag svog urina.

Mnoge muške životinje beže od kuće zbog nagona za parenjem i vraćaju se sa teškim telesnim povredama što od drugih životinja, što od autombila, a što i od ljudi. Nažalost neki mužjaci se nikada i ne vrate sa svojih lutanja. Kastracijom se svi ovi problemi preveniraju ili rešavaju. Mačore koji su FIV pozitivni treba kastrirati bez ikakvog odlaganja jer su velika opasnost za mačiju populaciju. Kastraciju je uvek potrebno izvršiti i kod životinja kod kojih ne dođe do normalnog spuštanja testisa u skrotum odnosno kesicu. Testis koji zaostane u trbušnoj duplji ili ingvinalnom kanalu je sklon promenama i inicira nastanak malignog ili benignog tumora. Kastracija se često vrši i kod oboljenja prostate a naročito kod tzv. benignog uvećanja prostate kao posledice hroničnog zapaljenja. Tumori na testisima su svakako još jedna indikacija za kastraciju. Kastracija se uvek vrši i kod tumora u predelu anusa, ponekad i kod različitih dermatoza, perianalne kile i dr.

Kastracija se vrši i u cilju kontrole populacije pasa i mačaka, naročito je to bitno kod vlasnika koji imaju psa i kuju ili mačora i mačku. Pse i mačore lutalice je daleko humanije kastrirati nego dozvoliti da stvaraju novu generaciju nezbrinutih životinja.

Kako kastracija utiče na ponašanje pasa i mačora?

Kastracija ne menja osobine životinje i njen karakter kao ni do tada uspostavljenje dobre navike. Ukoliko se izvede u ranijoj dobi onda će izostati neke sekundarne polne karakteristike, npr. mačori će imati nešto manju glavu i obim vrata, ali vlasnici to smatraju pozitivnim estetskim efektom. Međutim, važno je napomenuti da su kastrirani mužjaci skloniji gojenju pa tako vlasnik treba da povede računa i o vrst, ali i količini hrane koju konzumira njegov ljubimac kako bi se izbegla prekomerna telesna težina. Međutim ako vlasnik kontrolisano hrani svoga ljubimca prema savetima koje je dobio od veterinara, mužjak se neće ni malo ugojiti. S toga preoručujemo hranu adekvatnu stanju ovih (kastriranih) životinja.

Kastirani psi lutalice nisu učesnici takozvanih "psećih svadbi" koje jako plaše i iritiraju građane, a često su i direktno vezane za napade o kojima se informišemo u medijima. Kastrirani mužjaci su više vezani za svoju teritoriju i ne "upadaju" u tuđe posede i vrlo retko dolaze u sukob sa drugim pripadnicima svoje vrste. Mačori prestaju sa markiranjem teritorije urinom za nekoliko nedelja od kastracije. Međutim oko 15% mačora i dalje nastavi sa obeležavanem teritorije. Zbog toga bi kastraciju mačora trebalo izvesti pre pojave prvih znakova seksualnog ponašanja (naskakivanje na igračke i sl.). Kastraciju nikako ne treba odlagati niti dugo na nju čekati kod mačora koji ispoljavaju agresivno ponašanje prema vlasnicima. U početku, agresivno ponašanje je u najvećem broju slučajeva izazvano potrebom mačora za parenjem i teritorijalnom dominacijom. Međutim, ako se kastracija predugo odlaže, može da se stvori promenjen modul ponašanja i loša navika koju onda ni kastracija ne može rešiti.

Kako se vrši kastracija?

Kastracija je hirurški zahvat koji se vrši u opštoj anesteziji. Na našoj Klinici životinja se uvodi u opštu anesteziju korišćenjem savremenih anestetičkih protokola, uz endotrahealnu intubaciju i korišćenje inhalacione anestezije uz konstantni kompjutrski monitoring svih vitalnih funkcija i nadzor anesteziologa, koji brine o svim vitalnim parametrima (puls, disanje, pritisak, saturacija O2 CO2. EKG...). Testisi se uklanjaju u toku hirurške intervencije. Uz korišćenje analgetika zahvat je praktično bezbolan. Nakon završetka operacije životinja se smešta u stacionar, gde je pod konstantnim nadzorom tokom buđenja i oporavka.

Šta ja traba da uradim?

Vi treba da nas posetite ili pozovete i dovedete vašu životinju radi neophodnog preoperativnog pregleda. Veterinar će vam tada postaviti mnoga pitanja kako bi se uputio u istoriju bolesti i procenio eventualni rizik. Nakon detaljnog kliničkog pregleda, preporučiće vam po potrebi i izvođenje dodatnih pregleda (RTG, ultrazvuk, laboratorijski nalazi i sl.) kako bi bili sigurniji da će sve proteći u najboljem redu. U razgovoru sa veterinarom u toku planiranja sterilizacije potrebno je da saopštite sve činjenice o zdravstvenom stanju životinje pa i one koje vam se možda ne čine bitne. Naročito su nam važni podaci o lečenim oboljenjima, alergijama, trenutnim terapijama i sl.

Na kliniku dolazite u zakazani dan i vreme operacije (obično pre podne). Potrebno je da pre toga životinju, držite u režimu ishrane koji vam je preporučio veterinar. To obično podrazumeva restrikciju hrane u trajanju od 8-12 časova, i nešto kraću restrikciju konzumaciju vode.

Koja je optimalna starost za izvođenje kastracije?

U programima kontrole pasa i mačaka lutalica kastracija se najčešće izvodi kod sasvim mladih životinja. Međutim kada je reč o kućnim ljubimcima psima i mačorima, preporučujemo da se kastracija obavi oko 1 -1,5 godine starosti kad govorimo o psima, a kod mačora je poželjno da se to uradi pre ispoljavanja obrasca polnog ponašanja tj. u periodu navršavanja prve godine.