Laboratorijska dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika je veoma važan segment u savremenoj zdravstvenoj zaštiti životinja. Unutar naše ustanove i laboratorija pacijenti dobijaju brze, pouzdane i tačne rezultate za dijagnostičke procedure koje su nam neophodne za postavljanje dijagnoze i određivanje načina lečenja. Tu su pre svega kompletne usluge iz domena hematologije, biohemije, parazitologije, seroloških pretraga i dr. Ove uslugu su dostupne i za eksterne pacijente iz drugih veterinarskih ambulanti. Neophodno je samo da na našu kliniku dostave odgovarajući uzorak i popune zahtev za analizu.