Mobilna klinika

Naši studenti zajedno sa svojim nastavnicima i asistentima su redovni posetioci farmi i individualnih gazdinstava u obliku nastave koja se izvodi u sklopu ambulantne klinike. U okviru segmenta zdravstvene zaštite farmskih životinja, konja, pčelinjih zajednica i ribljeg fonda, naša klinika i fakultet pruža i usluge specijalističkih pregleda, laboratorijske dijagnostike, i svih oblika terapije za ove životinjske vrste, kvalitativne i druge vrste analize hrane za životinje i proizvoda animalnog porekla. Ovaj vid zdravstvene zaštite se vrši u dogovoru sa kolegama veterinarima na terenu. 

 FOTOGRAFIJE SA MOBILNE KLINIKE