Stacionarno lečenje

U slučaju potrebe za intenzivnom negom, mogće je u dogovoru sa vlasnikom vršiti i stacionarno lečenje pacijenata uz obezbeđivanje 24-voro časovnog nadzora.