Za studente

PROTOKOLI ZA STUDENTE


PROTOKOL ULASKA i IZASKA STUDENATA

  • Ulazak i izlazak studenata na veterinarsku kliniku se obavlja preko službenog ulaza, tj. ulaza za zaposlene i studente.
  • Dolazak za studente na veterinarsku kliniku je 5 minuta pre početka vežbi na klinici.
  • Studenti nakon ulaska kroz službeni ulaz, koriste ormariće za odlaganje svojih ličnih stvari i za presvlačenje pri čemu se vodi računa o režimu korišćenja mesta za presvlačenje u smislu da se studentima ženskog pola omogućava prednost i korišćenje zastora.
  • Studenti oblače medicinsku uniformu (bluza, pantalone za hiruršku salu ili beli mantil za prostor u ambulanti).
  • Nakon presvlačenja vrše tekuće pranje ruku a zatim pristupaju svojim redovnim obavezama.
  • Studenti su u obavezi da u prostorijama klinike koriste identifikacionu karticu (vidi ispod), sa jasnom identifikacijom njihovog statusa (student), okačenu na vidljivom mestu garderobe (gornji levi džep mantila)
  • Studenti su u obavezi da se upišu u knjigu evidencije prisustva studenata koja se nalazi na klinici
  • Sigurnost vrednih stvari (nakit, satovi, novčanik, mobilni telefon) je isključivo u nadležnosti vlasnika tih stvari.
  • Studenti napuštaju kliniku preko ulaza za zaposlene i studente, pri čemu oblače civilnu uniformu, a svoju medicinsku uniformu i obuću, na prikladan način pakuju (kesa, ranac i sl.) i odnose sa sobom.